Изображение на горен колонтитул

Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни
Марина Кейп, Ахелой

Марина Кейп (наричан по-долу "хотел" и/или "контрольор") е дружество, вписано в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, което се съхранява в Агенцията по вписванията, намираща се на адрес: 8217 Ахелой, телефон: + 359 596 20 000 имейл: [email protected];

Защита на данните

Хотелът като администратор на данни събира и обработва определена информация за физически лица.

Тази информация може да се отнася за служители на хотела, мениджъри, клиенти и гости, доставчици, изпълнители, делови контакти и други физически лица, с които администраторът има отношения или би желал да установи някакъв бизнес контакт.

Тази политика за защита на личните данни урежда как личните данни следва да бъдат събирани, обработвани и съхранявани, за да отговарят на стандартите на организацията на администратора и да отговарят на законовите изисквания.

Тази политика за защита на личните данни се издава въз основа на Закона за защита на личните данни и правилата за неговото използване, както е изменено ("българско законодателство") и общ регламент относно защитата на данните (GDPR) (ЕС) 2016/679.

Какви лични данни събираме и защо

Ние може да събираме лични данни за вас, когато използваме нашия уебсайт или при избора на нашите услуги. В повечето случаи изискваме вашите лични данни с цел подписване на договор, спазване на законово задължение или защита на нашия правен интерес. В някои случаи обработваме данни въз основа на вашето съгласие.

 • В зависимост от използваните услуги, ние може да събираме и обработваме следната информация за вас:
 • Име на лице, номер на гражданска самоличност (за регистрация на хотела и издаване на фактура, при поискване), дата на раждане и Пол;
 • Данни за контакт – пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес (email);
 • Записи на видеокамери, за да гарантираме нашата и вашата сигурност;

Нашите ръководни принципи:
Ние стриктно спазваме някои основни задължителни принципи при обработката на вашите лични данни:

 • Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
 • Личните данни се събират за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Личните данни са релевантни, свързани и ограничени до необходимото по отношение на целите, за които се обработват;
 • Личните данни са точни и актуални, ако е необходимо;
 • Личните данни се съхраняват във форма, позволяваща да се идентифицират съответните лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват личните данни;
 • Личните данни се обработват по начин, осигуряващ адекватно ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба,
 • унищожаване или повреждане чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки.

Каква е целта на обработването на лични данни?
Ние обработваме личните данни, които събираме най-често, със следните цели:

При подписване и изпълнение на договор – по отношение на регистрацията на гости в хотела, изготвяне на счетоводни документи, като например законопроект или фактура за предоставяните ви услуги; за целите на уведомленията, свързани с нашите услуги.

При изпълнение на законово задължение – за целите на задълженията, предвидени от Закона за туризма, Закона за счетоводството и Кодекса за данъчно застраховане и други свързани с тях разпоредби по отношение на правилното и правното счетоводство; на задълженията за информиране на всички държавни комисии и регулиращи органи, както и на съда; при извършване на онлайн резервация (дистанционни продажби) и продажба извън нашия хотелски център;

С ваше съгласие – за директния маркетинг на нашите продукти и услуги.

Въз основа на законния ни интерес – осъществяване на видеонаблюдение в нашите търговски обекти;

Какви са вашите права:

Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (напр. видеоклипове, изображения, статии и т. н.). Вградено съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Когато събирате и обработвате вашите лични данни, имате право на:

Информация за обработваните лични данни и достъп до събраните лични данни;

Корекция/завършване, ако данните са неточни/непълни – по ваша собствена инициатива или по инициатива на хотела;

Заличаване на лични данни, ако има правни основания за това;

Ограничение на обработването на вашите лични данни от хотела, при условие че има правни основания за това;

Преносимост на лични данни между отделни контролери – това ви дава право да получавате данните си от хотела и да го прехвърляте на друг контролер във формат, подходящ за използване;

Възражение срещу обработването на вашите лични данни, при условие че има правни основания за това;

Право на съдебна или административна защита, ако вашите права са нарушени;

Можете да защитите правата си, като ни изпратите имейл на адрес: [email protected]

Ние пазим вашите лични данни в съответствие с целта, за която са били събрани, и в рамките на задължителния срок.

Кога можем да разкриваме вашите лични данни:

Ние прилагаме набор от мерки за защита на вашите лични данни от загуба, кражба и неправилна употреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Хотелът използва трети лица в подкрепа на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Ние не предоставяме на трети лица вашите лични данни, преди да сме сигурни, че са предприети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се опитваме да изпълним строг контрол, за да постигнем тази цел. Някои от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски компании, външни консултанти и експерти, компании за събиране и юридически фирми, банки, компании за сигурност, търговски агенти и представители, и др.

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити при определени обстоятелства, предвидени от закона. Например вашите лични данни могат да бъдат разкрити на трети страни с вашето изрично съгласие или с разрешението на Комисията за защита на данните. В някои случаи предоставянето на лични данни е задължително, за да спазим нашите правни изисквания, като например: регулиращи органи, включително държавни комисии, институции и агенции, НРО, NSSI, съдилища, прокуратура и т. н., където трябва да предоставят лични данни в съответствие с действащото законодателство. Ако е необходимо или подходящо, ние можем да предоставим вашите лични данни за целите на националната сигурност или за въпроси от обществен интерес.

Проследяване на бисквитки

Използваме "бисквитки", за да направим посещението ви на нашия уебсайт по-приятно и да осигурим използването на определени функции на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се записват на крайното устройство, чрез което посещавате нашия уебсайт. Някои "бисквитки", "сесийни бисквитки", се изтриват, когато затворите браузъра си. Други бисквитки остават на крайното ви устройство и позволяват на нас или нашите филиали да разпознаваме вашия браузър при последващо посещение ("постоянни бисквитки"). Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте наясно с настройката "бисквитки" и да решите да ги приемате поотделно или да изключите приемането на "бисквитките" за определени случаи или като цяло. Можете да намерите допълнителна информация в помощния раздел на вашия интернет браузър. Отказът от отказ от бисквитки може да ограничи функционалността на нашия уебсайт. Ние различаваме системните "бисквитки" и промоционални "бисквитки". Системните бисквитки са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт. Отказът от бисквитки ще промени сърфирането ви на нашия уебсайт и някои услуги на нашия уебсайт няма да бъдат използваеми. Рекламните бисквитки се запазват чрез зареждане на уеб сайта и ни помагат да анализираме обобщените данни за нашите посетители, например как те достигат до нашия уебсайт, колко време харчат за него, ако това е първото им посещение, как те преразглеждат съдържанието на нашия wesite. Също така може да постигнем заключение относно успеха на маркетинговите ни кампании.

Кога изтриваме вашите лични данни?

Ние пазим цялата информация, която сме събрали за вас и я унищожаваме в законоустановените срокове и ако няма такива, унищожаването се извършва в рамките на сроковете, определени от нас (30 дни във видеонаблюдението) и след окончателното подреждане на всички наши финансови финансови въпроси. Ние не пазим вашите данни за неопределен период от време.

Трансфер между държавите

Предаването, съхраняването и обработката на лични данни се предоставя от съвременните технически ресурси. Хотелът няма да прехвърля вашите данни извън ЕИП, без да се съобразяват с правните възможности и ще въведе подходящи предпазни мерки за запазване на поверителността на вашата информация.

Унищожаване

 • ведомости за заплати - 50 години;
 • счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
 • документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
 • всички останали носители – 5 години, ако законодателството не предвижда по-кратък срок;
 • записи за видеонаблюдение – 30 дни;

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител - чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите и системите на Дружеството.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител - чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите и системите на Дружеството.

Промени в настоящата политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на личните данни може да бъде променена с течение на времето. Тези изменения ще бъдат валидни веднага след оповестяването им. Редовният преглед на тази страница гарантира, че винаги ще бъдете наясно какъв вид информация събираме, как и за какви цели Хотелът я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.